فروش باغ ویلا 625 متری در محمدشهر محمدشهر

md1604 فروخته شد
باغ ویلا 625 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار شهریار

kz233 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1800 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ208 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 11000 متری در ملارد ویلادشت

VL1606 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 11000 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار بکه

VA433 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در بکه شهریار

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1428 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

1.6 تا 1.8 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد اسفند آباد

SF1302 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در اسفند آباد ملارد

هر قواره 120 میلیون