فروش باغ ویلا 4500 متری در ملارد صفادشت

SF1311 فروخته شد
باغ ویلا 4500 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ219
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در ملارد صفادشت

SF1309 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 700 متری در ملارد خوشنام

kh1219 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون