فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH627 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

یک میلیارد وسیصد میلیون (قابل مذاکره)

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد لم آباد

lo823 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 850 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 3000 متری در ملارد صفادشت

mh1411
باغ ویلا 3000 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1700 متری در شهریار ابراهیم آباد

KZ213
باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم آباد شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.6 تا 1.8میلیارد