فروش باغ ویلا 735 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1605 فروخته شد
باغ ویلا 735 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 753 متری در شهریار کردامیر

KA101
باغ ویلا 753 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

500 تا 600 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH611 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد خوشنام

KH1201
باغ ویلا 850 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون