• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ و باغچه 1000 متری در شهریار وحیدیه

BVA452 فروخته شد
باغ و باغچه 1000 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ و باغچه 1500 متری در شهریار وحیدیه

BVA454 فروخته شد
باغ و باغچه 1500 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ و باغچه 1500 متری در ملارد ویلادشت

BMA353 فروخته شد
باغ و باغچه 1500 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ و باغچه 3800 متری در شهریار وحیدیه

BVA453 فروخته شد
باغ و باغچه 3800 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0