• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1606 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

200 تا 300 میلیون

فروش باغ ویلا 400 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1419 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 400 متری در محمدشهر محمدشهر

250 تا 350 میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار وحیدیه

VA 412 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در وحیدیه شهریار

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 475 متری در ملارد اسفند آباد

LO815 فروخته شد
باغ ویلا 475 متری در اسفند آباد ملارد دارای ویدئو

200 تا 300 میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

SF 1350 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

SF 1346 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0