• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

KH1222
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ219
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1124 متری در ملارد قشلاق

gh909 فروخته شد
باغ ویلا 1124 متری در قشلاق ملارد

950 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ215
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار رزکان

RZ602 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در رزکان شهریار

1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1260 متری در شهریار کردزار

KZ208
باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1224
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار بکه

VA422
باغ ویلا 1200 متری در بکه شهریار دارای ویدئو

750 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ 206 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

kh1223
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 1.9 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0