• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1700 متری در ملارد خوشنام

kh1225
باغ ویلا 1700 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

2.5 تا 3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

KH1222
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ220
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ219
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1124 متری در ملارد قشلاق

gh909 فروخته شد
باغ ویلا 1124 متری در قشلاق ملارد

950 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ215
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0