• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1011
باغ ویلا 1250 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA421
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

VA418
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.2 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA415 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

900 تا 999 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ204
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1065 متری در شهریار کردامیر

KA112
باغ ویلا 1065 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5 تا 6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1402 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1600 متری در ملارد لم آباد

LO802
باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار کردامیر

KA110
باغ ویلا 1800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0