• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2700 متری در شهریار بکه

VA427 فروخته شد
باغ ویلا 2700 متری در بکه شهریار

900 تا 999 میلیون

3350 متری در شهریار بکه

VA425
 3350 متری در بکه شهریار

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در شهریار کهنز

FE516
باغ ویلا 2400 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5 تا 6 میلیارد

فروش باغ ویلا 3860 متری در شهریار وحیدیه

VA431 فروخته شد
باغ ویلا 3860 متری در وحیدیه شهریار

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

LO806
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

6 تا 8 میلیارد

فروش باغ ویلا 5600 متری در ملارد صفادشت

SF1306
باغ ویلا 5600 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

6.9 تا 7.1 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0