• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

VA418
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.2 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار

SH303
باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در ملارد لم آباد

lo804 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

kh1220 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1441
باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

17 تا19 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1608
باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ245
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.6 تا 1.8 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ243
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار

SH302
باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5.5 تا 5.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ223 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.8 تا 2.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 2850 متری در محمدشهر محمدشهر

zf1505 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 2850 متری در محمدشهر محمدشهر

2.8 تا 2.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 3084 متری در کرج کرج

zf1504 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 3084 متری در کرج کرج

2.4 تا 2.5 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0