• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2700 متری در شهریار بکه

VA427 فروخته شد
باغ ویلا 2700 متری در بکه شهریار

900 تا 999 میلیون

3350 متری در شهریار بکه

VA425
 3350 متری در بکه شهریار

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در شهریار کهنز

FE516 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو تورمجازی

4.9 تا 5.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

LO806
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

6 تا 8 میلیارد

فروش باغ ویلا 5600 متری در ملارد صفادشت

SF1306
باغ ویلا 5600 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

6.9 تا 7.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 3600 متری در ملارد خوشنام

kh1212
باغ ویلا 3600 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 3200 متری در ملارد خوشنام

KH1203 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

4.4 تا 4.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

VA418 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.2 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار

SH303
باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در ملارد لم آباد

lo804
باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.5 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

kh1220 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1441
باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

17 تا19 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0