• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردامیر

KA 118 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

450 تا 550 میلیون

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردزار

KZ247 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 733 متری در شهریار کردزار

KZ242 فروخته شد
باغ ویلا 733 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردامیر

ka 109 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 750 متری در کردامیر شهریار

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1606 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

200 تا 300 میلیون

فروش باغ ویلا 735 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1605 فروخته شد
باغ ویلا 735 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 625 متری در محمدشهر محمدشهر

md1604 فروخته شد
باغ ویلا 625 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 575 متری در شهریار کهنز

fe514 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 575 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 400 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1419 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 400 متری در محمدشهر محمدشهر

250 تا 350 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد ماهدشت

MH 1416 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در ماهدشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

300 تا 400 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0