• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار

SH303
باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ204
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1065 متری در شهریار کردامیر

KA112
باغ ویلا 1065 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5 تا 6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1402 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1441
باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

17 تا19 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در محمدشهر محمدشهر

ZF1508 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1800 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

4.5 تا 4.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار

SH302
باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5.5 تا 5.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 805 متری در محمدشهر محمدشهر

ZF1502 فروخته شد
باغ ویلا 805 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

SH 315
باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 2080 متری در شهریار کردزار

KZ 219 فروخته شد
باغ ویلا 2080 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1870 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1423
باغ ویلا 1870 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

6.9 تا 7.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 4200 متری در ملارد صفادشت

mh 1412 فروخته شد
باغ ویلا 4200 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 5000 متری در ملارد خوشنام

kh1214
باغ ویلا 5000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

3.4 تا 3.6 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0