• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2400 متری در شهریار کهنز

FE516 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو تورمجازی

4.9 تا 5.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

LO806
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

6 تا 8 میلیارد

فروش باغ ویلا 5600 متری در ملارد صفادشت

SF1306
باغ ویلا 5600 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

6.9 تا 7.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1224
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 930 متری در ملارد خوشنام

kh1220 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 930 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 3200 متری در ملارد خوشنام

KH1203 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

4.4 تا 4.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار

SH303
باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ204
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

3.4 تا 3.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1065 متری در شهریار کردامیر

KA112
باغ ویلا 1065 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

7 تا 8 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1402 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1441
باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

17 تا19 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در محمدشهر محمدشهر

ZF1508 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1800 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

4.5 تا 4.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار

SH302
باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5.5 تا 5.6 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0