• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 799 متری در ملارد صفادشت

SF 1310 فروخته شد
باغ ویلا 799 متری در صفادشت ملارد

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 600 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1003 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0