• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد قشلاق

GH904
باغ ویلا 850 متری در قشلاق ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

kz208 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد لم آباد

LO824 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA132
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

sh303 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 780 متری در شهریار کردزار

KZ228 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

sh301 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 600 متری در شهریار کردزار

kz227 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0