• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 600 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1003
باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 820 متری در شهریار کردزار

KZ211 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1224
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ 206 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 930 متری در ملارد خوشنام

kh1220 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 930 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردامیر

KA 118 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد ویلادشت

VL1109
باغ ویلا 800 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 720 متری در ملارد خوشنام

KH1207 فروخته شد
باغ ویلا 720 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

450 تا 550 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0