• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 512 متری در ملارد خوشنام

SF1314 فروخته شد
باغ ویلا 512 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار رزکان

RZ1208 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1201 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

1.6 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 950 متری در شهریار کردزار

KZ239 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

550 تا 650میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در شهریار کردزار

KZ238 فروخته شد
باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردامیر

KA104 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ210 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار بکه

BO709 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در بکه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 950 متری در شهریار کردامیر

KA111
باغ ویلا 950 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 680 متری در شهریار وحیدیه

VA408
باغ ویلا 680 متری در وحیدیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ201 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 700 متری در ملارد اسفند آباد

LO508 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در اسفند آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 725 متری در ملارد لم آباد

Lo511 فروخته شد
باغ ویلا 725 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0