• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 610 متری در شهریار کردزار

KZ235
باغ ویلا 610 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

11.2 تا 1.4میلیارد

فروش باغ ویلا 560 متری در شهریار کردزار

KZ238 فروخته شد
باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

sh303 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار فردوسیه

fe515
باغ ویلا 900 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.3 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردامیر

ka 109 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 750 متری در کردامیر شهریار

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 700 متری در ملارد خوشنام

kh1219 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1606 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

200 تا 300 میلیون

فروش باغ ویلا 780 متری در شهریار کردزار

KZ228 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 735 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1605 فروخته شد
باغ ویلا 735 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 625 متری در محمدشهر محمدشهر

md1604 فروخته شد
باغ ویلا 625 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

sh301 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد لم آباد

lo823 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 850 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 805 متری در محمدشهر محمدشهر

ZF1502 فروخته شد
باغ ویلا 805 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 600 متری در شهریار کردزار

kz227 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0