• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 575 متری در شهریار کهنز

fe514 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 575 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 714 متری در شهریار کردزار

KZ 218 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 714 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردامیر

KA 124 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد چهار راه ملارد

MV1001
باغ ویلا 800 متری در چهار راه ملارد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.8 تا 2 میلیارد

فروش باغ ویلا 715 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1440 فروخته شد
باغ ویلا 715 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد اسفند آباد

LO 818
باغ ویلا 1000 متری در اسفند آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH 324 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهرک ویلایی تیسفون

TF 706 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در شهرک ویلایی تیسفون شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد ماهدشت

MH 1416 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در ماهدشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار وحیدیه

VA 412 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در وحیدیه شهریار

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 620 متری در ملارد لم آباد

LO 810
باغ ویلا 620 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار فردوسیه

FE501 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

350 تا 450 میلیون

فروش باغ ویلا 510 متری در ملارد صفادشت

mh1413
باغ ویلا 510 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ210 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.5 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0