• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهرک ویلایی تیسفون

TF708 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهرک ویلایی تیسفون شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3 تا 3.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 510 متری در ملارد صفادشت

mh1404 فروخته شد
باغ ویلا 510 متری در صفادشت ملارد

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

SF 1350 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

SF 1346 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1424 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 693 متری در شهریار کردامیر

KA 129 فروخته شد
باغ ویلا 693 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0