• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 520 متری در شهریار کردزار

KZ 222 فروخته شد
باغ ویلا 520 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 722 متری در شهریار شهریار

FE 1009 فروخته شد
باغ ویلا 722 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردزار

KZ205 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردامیر

KA123 فروخته شد
باغ ویلا 750 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 810 متری در شهریار کردزار

kz201
باغ ویلا 810 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.22 میلیارد

فروش باغ ویلا 550 متری در شهریار کردامیر

KA 108 فروخته شد
باغ ویلا 550 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 740 متری در ملارد صفادشت

SF1310 فروخته شد
باغ ویلا 740 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد لم آباد

LO805 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 780 متری در ملارد صفادشت

SF1324 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 780 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردامیر

KA120 فروخته شد
باغ ویلا 750 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 650 متری در شهریار کردزار

KZ241 فروخته شد
باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردزار

KZ 240 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 650 متری در شهریار کردزار

KZ231 فروخته شد
باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 600 متری در شهریار وحیدیه

VA403 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 670 متری در شهریار کردامیر

ka118 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 670 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA116 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0