• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 500 متری در ملارد قشلاق

LO518 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ226
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

750 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 998 متری در شهریار کردزار

KZ222 فروخته شد
باغ ویلا 998 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH620 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

KH1210 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 750 متری در ملارد لم آباد

lo806 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

500 تا 600میلیون

فروش باغ ویلا 985 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 985 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردزار

KZ209 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH611 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردامیر

KA112 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ و باغچه 1000 متری در شهریار وحیدیه

BVA452 فروخته شد
باغ و باغچه 1000 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 550 متری در شهریار کردزار

KZ214 فروخته شد
باغ ویلا 550 متری در کردزار شهریار

250 تا 350 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0