• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1124 متری در ملارد قشلاق

gh909 فروخته شد
باغ ویلا 1124 متری در قشلاق ملارد

950 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار بکه

VA422
باغ ویلا 1200 متری در بکه شهریار دارای ویدئو

750 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد ویلادشت

VL1109
باغ ویلا 800 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 720 متری در ملارد خوشنام

KH1207 فروخته شد
باغ ویلا 720 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA415 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

900 تا 999 میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد خوشنام

KH1201
باغ ویلا 850 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

kz208 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار بکه

VA403
باغ ویلا 1100 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

mh1426 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA132
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردزار

KZ244 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

950 میلیون تا 1100 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ240 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0