• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

kz224 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 714 متری در شهریار کردزار

KZ 218 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 714 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1425 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ 233 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH 324 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

va 407 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار فردوسیه

FE505 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 2000 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 1400 متری در شهریار رزکان

RZ601
باغ ویلا 1400 متری در رزکان شهریار دارای ویدئو

1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 510 متری در ملارد صفادشت

mh1404 فروخته شد
باغ ویلا 510 متری در صفادشت ملارد

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 2050 متری در شهریار شهریار

SH307 فروخته شد
باغ ویلا 2050 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1424 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

SH 904 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0