• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1010 متری در شهریار کردزار

KZ 216 فروخته شد
باغ ویلا 1010 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1107 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد لم آباد

LO805 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 780 متری در ملارد صفادشت

SF1324 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 780 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار کردامیر

KA119 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1150 متری در شهریار کردزار

KZ 224 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ226
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

750 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH620 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2222 متری در شهریار کردامیر

KA106 فروخته شد
باغ ویلا 2222 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 512 متری در ملارد خوشنام

SF1314 فروخته شد
باغ ویلا 512 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0