• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار کردزار

KZ207 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1800 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ210 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1175 متری در ملارد خوشنام

KH604 فروخته شد
باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH626 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار شهریار

kz233 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1800 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 680 متری در شهریار وحیدیه

VA408
باغ ویلا 680 متری در وحیدیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 2700 متری در شهریار وحیدیه

VA407 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 2700 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 950 متری در شهریار کردامیر

KA111
باغ ویلا 950 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

kz236 فروخته شد
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1480 متری در ملارد لم آباد

LO510 فروخته شد
باغ ویلا 1480 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1360 متری در شهریار کردزار

KZ232 فروخته شد
باغ ویلا 1360 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2620 متری در شهریار شهریار

SH909 فروخته شد
باغ ویلا 2620 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 6000 متری در ملارد اسفند آباد

LO503 فروخته شد
باغ ویلا 6000 متری در اسفند آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ229 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0