• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کهنز

SH915 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کهنز شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1175 متری در ملارد خوشنام

KH1206 فروخته شد
باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

kz227 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

800میلیون تا یک میلیارد تومان

فروش باغ ویلا 5000 متری در ملارد صفادشت

ُّSF1305 فروخته شد
باغ ویلا 5000 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 1100 متری در ملارد خوشنام

KH623 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در خوشنام ملارد

قیمت: یک میلیارد

فروش سوله 700 متری در شهریار شهریار

IMV604 فروخته شد
سوله 700 متری در شهریار شهریار

تماس بگیرید

فروش سوله 2400 متری در ملارد صفادشت

ISF910 فروخته شد
سوله 2400 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش سوله 1170 متری در شهریار شهریار

ISH102 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
سوله 1170 متری در شهریار شهریار

تماس بگیرید

فروش سوله 1100 متری در شهریار کردامیر

IKA203 فروخته شد
سوله 1100 متری در کردامیر شهریار

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

FE1001 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ208 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH603 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ213 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0