• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1607 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1050 متری در ملارد خوشنام

KH603 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1050 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA123 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار کردزار

KZ234 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1250 متری در کردان کردان

0 فروخته شد
باغ ویلا 1250 متری در کردان کردان

قیمت در شرح آگهی

فروش سوله 750 متری در شهریار کهنز

65 فروخته شد
سوله 750 متری در کهنز شهریار

تماس بگیرید

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0