• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ و باغچه 1300 متری در کهنز شهریار

باغ ویلا در شهریار

کد ملک : BFE 561می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1300 متر مربع

دارای 4دیواری . درب ماشین رو

دارای موقعیت برق وآب و گاز

حدود قیمت :600 تا 650میلیون  

خرید وفروش باغ و باغچه در کهنز

 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در کهنز شهریار

باغ ویلا در شهریار

کد ملک : BFE 560می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دارای 4دیواری . درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت برق  

قابلیت معاوضه

حدود قیمت :600میلیون   

خرید وفروش باغ و باغچه در کهنز

 

فروش باغ و باغچه 400 متری در خوشنام ملارد

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BKH 1261می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 400 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی  

دارای موقعیت برق وآب شرب

قابلیت معاوضه 

حدود قیمت :متری 120تا 150هزارتومان  

خرید وفروش باغ و باغچه درخوشنام 

فروش باغ و باغچه 1047 متری در کهنز شهریار

باغ ویلا در شهریار

کد ملک : BFE 559می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1047 متر مربع

دارای سند مالکیت

دیوارکشی شده ودرب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت گاز وبرق

حدود قیمت :270تا300میلیون

خرید وفروش باغ ویلا در کهنز 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در کردزار شهریار

باغ ویلا در شهریار

کد ملک : BKZ 268می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دارای سند مادر

سهمیه آب کشاورزی

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

محوطه سازی شده

دارای موقعیت آب شرب و برق

حدود قیمت :250تا300میلیون

خرید وفروش باغ و باغچه در کردزار 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1480می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دیوارکشی شده ودرب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :140تا180میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت

فروش باغ و باغچه 500 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1479می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 500 متر مربع

دیوارکشی شده ودرب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :90تا100میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت

فروش باغ و باغچه 425 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ ویلا در کرج

کد ملک : BMH 1478می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 425 متر مربع

دیوارکشی شده

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :65تا75 میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت 

فروش باغ و باغچه 500 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ و باغچه در کرج

کد ملک : BMH 1477می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 500 متر مربع

دیوارکشی شده

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :70تا80میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت

 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در قشلاق ملارد

باغ وباغچه در ملارد

کد ملک : BGH 969می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دارای سند تک برگ

دیوار کشی شده و سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :متری 230تا 330هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در قشلاق  

 

فروش باغ و باغچه 1375 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در شهریار

کد ملک : BSH 353می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1375 متر مربع

دارای سند تک برگ

دیوار کشی شده ودرب ماشین رو

دارای موقعیت برق

محوطه سازی شده

دارای آلاچیق

دارای سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :متری 650تا 750هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در شهریار  

 

فروش باغ و باغچه 620 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1476می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 620 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و آب شرب)

دارای 50متر بنای قدیمی

حدود قیمت : 280تا 300میلیون   

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر

 

فروش باغ و باغچه 2190 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1475می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 2190 متر مربع

دارای سند ششدانگ

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و برق)

حدود قیمت : 550تا 650میلیون   

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 620 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1474می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 620 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و آب شرب و برق)

حدود قیمت :متری 400تا 500هزارتومان  

خرید وفروش باغ و باغچه در محمدشهر

 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1473می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

محوطه سازی شده

دارای موقعیت آب شرب

حدود قیمت :متری 230تا 330هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 2900 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1472می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 2900 متر مربع

دارای سند ششدانگ

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (آب شرب وبرق و گاز)

حدود قیمت :متری 550تا 650هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1471می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1900 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

لوله کشی شده برای آبیاری باغ

حدود قیمت :متری 280تا 380هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 15000 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1470می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 15000 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و آب شرب)

تفکیک  برای فروش به صورت متراژهای 2000متری تا 1500متری می باشد

حدود قیمت :متری 180تا 280هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 7350 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1469می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 7350 متر مربع

دارای سند مالکیت

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (برق و آب شرب)

دارای یک بنای 50متری می باشد

حدود قیمت :متری 220تا 300هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 1350 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1468می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1350 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت برق

حدود قیمت :متری 210تا 300هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر

 

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0