• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد ویلادشت

VL1109
باغ ویلا 800 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1011
باغ ویلا 1250 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA421
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 720 متری در ملارد خوشنام

KH1207
باغ ویلا 720 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

VA418
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.2 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار

SH303
باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA415 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

900 تا 999 میلیون

فروش باغ ویلا 640 متری در شهریار کردزار

KZ211
باغ ویلا 640 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ204
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

2.9 تا 3.1 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0