• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ223 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.8 تا 2.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 2850 متری در محمدشهر محمدشهر

zf1505 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 2850 متری در محمدشهر محمدشهر

2.8 تا 2.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 3084 متری در کرج کرج

zf1504 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 3084 متری در کرج کرج

2.4 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 805 متری در محمدشهر محمدشهر

ZF1502 فروخته شد
باغ ویلا 805 متری در محمدشهر محمدشهر

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 1142 متری در شهریار بکه

VA410
باغ ویلا 1142 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 600 متری در شهریار کردزار

kz227 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

kz224 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 575 متری در شهریار کهنز

fe514 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 575 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0