• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1425 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1870 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1423
باغ ویلا 1870 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

6.9 تا 7.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1424 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 2190 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1421
باغ ویلا 2190 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 400 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1419 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 400 متری در محمدشهر محمدشهر

250 تا 350 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ 233 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در ملارد قشلاق

GH908
باغ ویلا 1800 متری در قشلاق ملارد دارای ویدئو تورمجازی

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد اسفند آباد

LO 818
باغ ویلا 1000 متری در اسفند آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH 324 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1450 متری در شهریار کردزار

KZ 221 فروخته شد
باغ ویلا 1450 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.3 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهرک ویلایی تیسفون

TF 706 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1000 متری در شهرک ویلایی تیسفون شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد ماهدشت

MH 1416 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در ماهدشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در ملارد صفادشت

MH 1415 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار وحیدیه

VA 412 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 500 متری در وحیدیه شهریار

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

FE509 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0