• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1400 متری در شهریار کهنز

FE532 فروخته شد
باغ ویلا 1400 متری در کهنز شهریار

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1360 متری در ملارد خوشنام

KH1227 فروخته شد
باغ ویلا 1360 متری در خوشنام ملارد

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار بکه

VA433 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در بکه شهریار

1.1 تا 1.3 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0