• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1226
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

3 تا 4 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0