• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 600 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1003 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ215 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 5600 متری در ملارد صفادشت

SF1306
باغ ویلا 5600 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

6.9 تا 7.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 820 متری در شهریار کردزار

KZ211 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار رزکان

RZ602 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در رزکان شهریار

1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1260 متری در شهریار کردزار

KZ208 فروخته شد
باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1224
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 3600 متری در ملارد خوشنام

kh1212
باغ ویلا 3600 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار بکه

VA422
باغ ویلا 1200 متری در بکه شهریار دارای ویدئو

1 تا 1.3 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0