• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ 206 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

kh1223
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 930 متری در ملارد خوشنام

kh1220 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 930 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 3200 متری در ملارد خوشنام

KH1203 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

5 تا 6 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردامیر

KA 118 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد ویلادشت

VL1109
باغ ویلا 800 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1011
باغ ویلا 1250 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA421
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 720 متری در ملارد خوشنام

KH1207 فروخته شد
باغ ویلا 720 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

450 تا 550 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

VA418 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.2 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار

SH303
باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0