• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

SH 315
باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 2080 متری در شهریار کردزار

KZ 219 فروخته شد
باغ ویلا 2080 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 714 متری در شهریار کردزار

KZ 218 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 714 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ 211 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

1.6 تا 1.8 میلیارد

فروش باغ ویلا 3200 متری در شهریار کردزار

KZ 202 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 3200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.5تا 2.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 2130 متری در شهریار امیریه

KA 106 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 2130 متری در امیریه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردامیر

KA 124 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد چهار راه ملارد

MV1001
باغ ویلا 800 متری در چهار راه ملارد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.8 تا 2 میلیارد

فروش باغ ویلا 715 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1440 فروخته شد
باغ ویلا 715 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیارد

فروش باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1435 فروخته شد
باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

1.3 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1173 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1427 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1173 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1428 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

1.6 تا 1.8 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0