• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش ویلا 270 متری در نور شهرک ویلایی نور

X2002 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
ویلا 270 متری در شهرک ویلایی نور نور

700 میلیون تومان

فروش ویلا 500 متری در نور شهرک ویلایی نور

X2003 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
ویلا 500 متری در شهرک ویلایی نور نور

580 میلیون تومان

فروش ویلا 275 متری در رامسر جواهرده

X2001 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
ویلا 275 متری در جواهرده رامسر

600 میلیون تومان

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0