آواربرداری از رکود ساختمانی

ساخت و ساز در دوماه نخست بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنان رشد منفی دارد

آواربرداری از رکود ساختمانی

آواربرداری از رکود ساختمانی

  • بررسی احصاء ساخت و ساز در ماه‌های پیش درآمد امسال و سنه ماضی نشانه می‌دهد آمارگرفتن رکود ساخت و ساز متوقف شده، به این معنا که «شدت ریزش» تیراژ ساخت و ساز مسکونی و حجم صدور پروانه، بهبود یافته است.

 هر چند میزان ساخت و ساز در دوماه پیش درآمد بهار امسال نسبت به مدت مشابه سنه ماضی همچنان رشد منفی دارد،‌ ولی در عین حال تفریق میزان تنزل ساخت و ساز، از آمادگی بازار برای رشد مثبت میزان ساخت و ساز در ماه‌های آتی سرگذشت دارد. به گزارش دنیای اقتصاد ، از سوی سایر مقایسه آماری وسط میزان تسهیلات بانکی و صدور فرمان ساختمانی نشانه می‌دهد رشد مثبت در پرداخت تسهیلات ساخت به رغم رشد منفی تیراژ ساخت و ساز حکایت متعلق به دارد که در مقطع فعلی سرمایه‌گذاران ساختمانی بر تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره متمرکز شده‌اند و ساخت واحدهای جدید در اولویت بعدی آنها قرار دارد. در حال حاضر سازندگان تمایل دارند هر چه زودتر واحدهای نصف تمام را تکمیل و برای فروش عرضه کنند تا از رشد معاملات بهره ببرند. با این حال احتمالا افزایش چشمگیر حجم ساخت و ساز جدید با توجه به شرایط عمومی بازار و توقف افت آمارگرفتن ساخت و ساز، در نیمه دوم امسال محقق خواهد شد.
از اواخر سال گذشته که پرداخت تسهیلات «ساخت» و «خرید» مسکن با سقف جدید ابتدا شده، تاکنون تعداد تسهیلات ساخت پرداختی افزایش یافته است. حجم وام ساخت در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سنه ماضی روندی رو به رشد را طی کرده که یگانه از نشانه‌های آخر آوار رکود در حوزه ساخت و ساز به احصاییه می‌رود. تعداد وام‌های ساخت پرداختی در بهار سال جاری 17 هزار و 587 فقره بوده که در سنجش با بهار سنه 1394 حدود 35 درصد رشد داشته است. این روند رو به رشد در ماه‌های فصل ماضی نیز جاری بود و رشد تعداد وام‌های ساخت دریافت شده در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت 89 درصد و در اردیبهشت نسبت به فروردین 130 درصد بوده است. این میزان رشد حتی از شیب افزایش وام‌های پرداختی خرید مسکن که تقسیم درخواست را حمایت می‌کند هم بیشتر بوده است؛ به نحوی که تسهیلات خرید پرداخت شده طی بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه 14 درصد رشد را تجربه کرده و برآیند اینکه این شیب افزایشی حدود 21 واحد درصد از تسهیلات ساخت پرداخت شده کمتر بوده است. بررسی شمردن شمار واحدهای ساختمانی که در سنه گذشته و ابتدای سال جاری ساخت آنها ابتدا شده است، نشان می‌دهد روند افزایشی شیب منفی ساخت و ساز در مملکت متوقف شده و نظر به اینکه آمارگرفتن این آپارتمان‌ها دیگر پس‌رفت ندارد، مقوله برای رشد ساخت‌و‌ساز در ماه‌های آتی فراهم شده است.
 تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت در طول یک سنه گذشته در پایتخت 65 هزار و 550 یکتا بوده است که نسبت به آمار 100 هزار واحدی سنه 1393 حدود 34 درصد و نسبت به سنه 1392 معادل 58 درصد رشد منفی داشته است. این مقایسه آماری نشان می‌دهد شیب ریزش تعداد آپارتمان‌های در حال ساخت در طهران نزدیک 24 یکتا درصد در سنه 94 شفا مکشوف است که علت آن تغییر جهت بازار در اواخر سنه گذشته بوده است. از سوی دیگر میانه ماهانه ساخت و ساز جدید در تهران طی دو ماه ابتدا بهار امسال 5 هزار و 400 واحد بوده است که این میزان با متوسط ساخت و ساز ماهانه در پایتخت در بهار سال 1394 برابر است.
این در حالی است که میانگین ساخت و ساز ماهانه در سنه 1393 معادل 8 هزار و 200 یکتا بوده است. بر این اساس اگرچه میانگین ساخت و ساز ماهانه در سال 1394 نسبت به سال قبل متعلق به نزدیک 34 درصد کاهش داشته است، اما روند تشدید افت ساخت و ساز در ماه‌های ابتدا امسال نسبت به بهار سنه گذشته متوقف شده و اوضاع کنونی بدتر از سال ماضی نیست. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که در چهره پیوستگی روند کنونی و توقف سرنگونی شمردن ساخت و ساز، رفته رفته این شمردن رو به افزایش بگذارد.
همچنین بررسی این آمارها نشان‌دهنده نکته مهم دیگری است. احصاییه ساخت و سازهای نخست شده در طهران طی اردیبهشت ماه امسال 7‌هزار و 300 یکتا مسکونی بوده است که این رقم از کف میزان ساخت و ساز طی رکود دو ساله بازپسین حدود سه هزار یکتا اغلب است. بدترین چگونگی ساخت و ساز رکود سال‌های 1392 الی 1394 مربوط به 6 ماه غیرمتوالی در این سال‌ها بوده که میانگین واحدهای در حال ساخت در این ماه‌ها به حدود چهار هزار یکتا سرنگونی کرده بود.
به‌طور کلی طی دو ماه نخست سال جاری ساخت و ساز 10 هزار و 800 واحد مسکونی جدید آغاز شده است که اگرچه این میزان نسبت به مدت مشابه سنه گذشته 23 درصد تفریق دارد ولی میزان افت در دو ماه نخست سنه 1394 نسبت به مدت همانند سنه 1393 نزدیک 38 درصد بوده است. به این ترتیب از شدت تفریق تیراژ ساخت و ساز در دو ماه آغاز سال جاری کاسته شده و در نتیجه آواربرداری از رکود ساخت و ساز آغاز شده است.
توقف رشد منفی ساخت و ساز موید نخست روند آواربرداری از رکود طی ماه‌های پیش رو است. اگرچه هنوز رشد مثبتی در میزان ساخت و ساز رخ نداده است اما حداقل در بهار امسال ریزش شمردن ساخت و ساز رو به تنزل اغلب نرفت و کاهش شدت رشد منفی نشان‌دهنده درمان کلی وضعیت بازار مسکن و مراجعت تدریجی سازندگان به بازار است.
کاهش روند نزولی ساخت و ساز در کشور
 برابر واپسین اطلاعات آماری ساخت و ساز کشوری که مربوط به فصل پاییز سنه ماضی است، حجم ساخت و سازها بر پای بست، یکتا مسکونی نسبت به نقطه اوج رکود ساختمانی (پاییز سنه 1393) حدود 6 درصد رشد کرده است. کمترین حجم فصلی ساخت و ساز از ابتدای رکود لغایت کنون در پاییز سال 1393 رخ داد که آمارگرفتن همه ساخت و ساز نخست شده در کشور حدود 65 هزار یکتا بود اما این میزان در پاییز 94 با رشد 6 درصدی به حدود 70 هزار یکتا رسید. به این ترتیب پسینیان آمارگرفتن کشوری هم اثر می‌دهد که آمادگی بازار برای برونرفت از رکود و رشد ساخت و ساز به تدریج محقق می‌شود.
 فاصله ساخت لغایت نیاز
با این حال میزان فعلی میانگین ساخت و‌ساز ماهانه در تهران و کشور در حال آماده کمتر از دربایستن بازار است. برابر نیازسنجی طرح جامع مسکن که توسط وزارت گذرگاه و شهرسازی صورت گرفته است، احتیاج نهفته مملکت به مسکن جدید سالانه یک میلیون واحد است که 10 درصد از این رقم برابر یکصدهزار واحد مسکونی بهره تهران است. به این ترتیب سطح پذیرفتنی ساخت و ساز در شهر تهران در یک بازار ترازمند و به بعید از رکود یا فضای هیجانی نزدیک 10 هزار یکتا مسکونی در ماه است. از طرفی در کشور در صورتی که آمار حدود هفتادهزار واحدی ساخت و ساز در سه ماهه پاییز سال ماضی حفظ و در همه فصول سنه پژوهنده شود، میزان ساخت و ساز در مملکت نزدیک 300 هزار واحد مسکونی است که از دربایستن خفته برآورد شده در طرح جامع مسکن بسیار پایین تر است.
آخرین آمارگرفتن شهر طهران نیز همان نوع که پیش‌تر ذکر شد مربوط به ابتدا ساخت و ساز 7 هزار و 300 یکتا مسکونی در اردیبهشت سال جاری است که اگر این میزان در همه ماه‌های سال محقق شود، نزدیک 80 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد. هر چند این شمردن به لحاظ پوشش احتیاج بالقوه بازار وضعیت بهتری از آمار کشوری دارد، ولی در همان سان با نقطه‌اید ه آل یکصدهزار واحدی هنوز قدری فاصله دارد. از اواخر سنه گذشته که حجم معاملات مسکن افزایش یافت و نشانه‌های قبل رونق در بازار بیش از ماضی نمایان شد، روند مراجعت سازندگان و سرمایه‌گذاران تقسیم مسکن به بازار آغاز شده است.
افزایش سقف وام ساخت نیز که از ابتدای امسال پژوهشگر شد، عامل دیگری بود که زمینه‌ساز صلح سرمایه‌گذاران با ساخت و ساز شد. با این کل سنجش دو احصاء ساخت و سازهای جدید و میزان پرداخت تسهیلات ساخت پرتو می‌دهد که اکنون روند سرمایه‌گذاری ساختمانی به مراتب بهتر از آماری است که صرفا در مورد ساخت و سازهای جدید اعلام می‌شود، چراکه احصاییه تسهیلات پرداختی در بهار 35 درصد افزایش یافته و در همان سان شمار ساخت و سازها به لحاظ احصاییه واحد مسکونی افت 24 درصدی داشته است. این بدان معنا است که الان سرمایه‌گذاران ساختمانی روی تکمیل ساختمان‌های نیم تمام که قبل تر ابتدا شده، متمرکز شده‌اند، چراکه با ورود جدی تر آنها به بازار و افزایش تسهیلات پرداختی فعلا تغییر زیادی در آمار صدور فرمان چهره نگرفته است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.