چقدر تسهیلات برای خرید مسکن داده شد؟

دو ماهه ابتدایی سال جاری 48 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده

چقدر تسهیلات برای خرید مسکن داده شد؟

چقدر تسهیلات برای خرید مسکن داده شد؟

در دو ماه ابتدایی امسال 3.6 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده بدست شبکه بانکی به خرید مسکن برگزیدن داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در دو ماهه ابتدایی سال جاری 48 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با دوره همانند سنه پیش  45.7 درصد افزایش مکشوف است که از این میزان 3.6 درصد برابر یک هزار و 758 میلیارد  تومان به خرید مسکن اختصاص یافته است.
از همه تسهیلات پرداخت شده به برای خرید مسکن 7.5 میلیارد تومان برابر 0.7 درصد تسهیلات تقسیم کشاورزی، 22.1 میلیارد تومان معادل 0.2 درصد از همه تسهیلات تقسیم صنعت و معدن، هزار و 512 میلیارد تومان برابر  37.2 درصد از تسهیلات تقسیم ساختمان و مسکن به خرید مسکن گزین کردن داده شده است.
در تقسیم تجارت 69 میلیارد و در بخش خدمات 146 میلیارد تومان به ترتیب برابر یک و 0.7 درصد از کل تسهیلات این بخش ها به خرید مسکن برگزیدن داشته است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.