آخرين آگاهی ها درباره وام مسکن

آخرين آگاهی ها درباره وام مسکن

آخرين آگاهی ها درباره وام مسکن و قيمت ملک در سنه آينده از زبان دستیار وزير راه
 

حامد مظاهريان، دستیار امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در برنامه تلويزيوني روزآمد درباره آينده قيمت مسکن توضيح داد.

براساس اطلاعاتي که مرکز آمارگرفتن ايران منتشر کرده ميزان صدور فرمان هاي ساختماني به شدت تفریق يافته و همين موضوع سبب شده برخي از کارشناسان پيش بيني کنند که قيمت مسکن در آينده اي نزديک افزايش پيدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين در همين رابطه حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان وزير گذرگاه و شهرسازي در مجله اقتصادي روزآمد که از شبکه پنج سما پخش مي شود به رکو بخش مسکن اشاره کرد و گفت: « دوره هاي رکودي در تقسیم مسکن ظرف دو سنه ماضی داشتيم که خوشبختانه با مصوبه دولت 300 هزار وام در بافت هاي مستهلک تصويب شده است. اين جستار براي مدت 6 سنه است و از سويي  200 هزار وام در مناطق روستايي نيز پيش بيني شده است.»  

معاون امور مسکن و ساختمان وزير مسیر و شهرسازي در رابطه به افزايش وام مسکن نيز در روزآمد گفت: « بانک مرکزي در حال بررسي اين جستار است و چشمداشت مي رود در آن تقسیم هم تازه هاي مثبتي براي انتشار در ماه هاي آينده داشته باشيم.»

او افزود: « براي ساخت شمار واحد مسکوني که در 6 سال آينده پيش بيني شده و تامين مالي آن انجام گرفته انتظار مي رود که ساليانه در اين مدت بتوانيم تعدادگسترده اي عرضه براي خريداران داشته باشيم.»   

مظاهريان همچنين در رابطه با روند قيمت مسکن در سنه آينده به اين شکل پذیرش داد: « با اين پيش بيني خوبي که شده 500 هزار مسکن ساخته شود اندیشه مي کنيم از شوک قيمتي  جلوگيري شود و قيمت مسکن بیشینه يک رشد آرامي داشته باشد. اين رشد قيمت زير منحني تورم خواهد بود چرا که با ورود گسترده اين وام ها، بازار از افزايش شديد قيمت مسکن در سال آينده جلوگيري کند.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.