افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم بانک مسکن

افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم بانک مسکن

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح 910 فقره حساب صندوق پس انداز مسکن یکم دریک روز بعد از تک رقمی شدن نرخ سود این تسهیلات خبر داد و افزود: پیش از آن، میانگین افتتاح حساب روزانه 384 فقره و در بهترین حالت، 570 فقره در روز بود.
به گزارش  از بانک مسکن، «محمدحسن مرادی» یادآورشد: از 18 خرداد سال گذشته همزمان با تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم تا 21 شهریور امسال 75 هزار و 95 فقره حساب در این صندوق افتتاح شده است.
وی افزود: پس از تک رقمی شدن نرخ سود این سپرده ها و کاهش آن به 9.5 درصد برای مناطق شهری و هشت درصد برای بافت فرسوده، در مدت یک ماه و بازه زمانی 18 مرداد تا 17 شهریور، 13 هزار و 315 فقره حساب در این صندوق افتتاح شد که دو برابر میزان افتتاح حساب در نخستین ماه از تاسیس این صندوق است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به مقایسه روند افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در بازه های زمانی مختلف «سال 94»، «سه ماهه ابتدایی 95»، «اول تیر تا هشتم شهریور95» همزمان با کاهش نرخ سود به 11 درصد و «دهم شهریور به بعد» همزمان با تک رقمی شدن نرخ سود گفت: با بررسی فرآیند افتتاح حساب در زمان های مختلف، میانگین افتتاح حساب روزانه صندوق پس انداز مسکن یکم تا پیش از تک رقمی شدن سود تسهیلات و با احتساب سود 11 درصد با رشد 131 درصدی از 169 فقره به 390 فقره افزایش یافت.
** رشد 336 درصدی میزان افتتاح حساب با تک رقمی شدن نرخ سود
مرادی ادامه داد: از دهم شهریور امسال نیز همزمان با تک رقمی شدن نرخ سود تسیهلات، میانگین افتتاح حساب روزانه با رشد 336 درصدی نسبت به پارسال به 736 فقره در روز رسید.
وی درباره سهم مناطق شهری مختلف از افتتاح حساب صندوق یکم نیز گفت: پیش از کاهش تک رقمی شدن نرخ سود، میانگین افتتاح حساب روزانه به ترتیب در تهران 160 درصد رشد، شهرهای بالای 200 هزار نفر 125 درصد رشد و شهرهای کوچک 103 درصد رشد داشته است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.