واحد های مسکن مهر متقاضی ندارند

واحد های مسکن مهر متقاضی ندارند

حسن کریمی معاون امور عمرانی استانداری تهران اظهار داشت: مقدمات واگذاری بسیاری از واحدهای مسکن مهر در سطح استان تهران فراهم شده و تنها در برخی از نقاط و شهرستان های استان مانند فیروز کوه، صفادشت و پیشوا مشکلی وجود دارد و آن این است که  واحدهای ساخته شده،  متقاضی ندارند.

وی افزود: در شهرهای پرند و پردیس که بیشترین واحدهای مسکن مهر وجود دارد، خدمات زیر ساختی مانند فضای آموزشی، آب، برق و تامین مسائل امنیتی و ایجاد پاسگاه در حال آماده سازی است، در حال حاضر برای ساکنین شهر مشکلی وجود ندارد، اما اگر جمعیت پانصدهزار نفری در این دوشهر ساکن شوند ،بامشکل تامین آب و برق مواجه می شویم  که دولت باید برنامه اساسی برای این امر در نظربگیرد  .

معاون امور عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: یکی از برنامه های جدی دولت به خصوص وزارت نیرو بحث فاضلاب است که در حال انجام و تاپایان سال جاری عمده مشکلات مربوط به  آن رفع می شود.

کریمی گفت: یکی از معضلات موجود در مسکن مهر پردیس ساکن نشدن مردم علی رغم وجود امکانات زیرساختی است که باید این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: 50تا60درصد افراد متقاضی مسکن مهر باید در این شهرها ساکن شوند تا حداقل امکانات در اختیار آنها قرار گیرد.

 

بمان برند برتر باغ ویلا 

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.