اعتبارات تملک و داراییِ ملارد با رشد۳۷ درصدی

اعتبارات تملک و داراییِ ملارد با رشد۳۷ درصدی

بهمن خطیبی  با اشاره به نقش موثر بودجه واعتبارات در تحقق اهداف پیش بینی شده اظهار داشت: شهرستان ملارد نیز از این قاعده مستثنی نیست و به طور طبیعی هر آنچه ضریب جذب و تحصیص بودجه و اعتبارات ارتقا یابد، به همان میزان تحقق توسعه پایدار با سرعت و سهولت هر چه بیشتری حاصل خواهد شد.

فرماندار ملارد گفت: در طول سه سال اخیر، اعتبارات بسیار مطلوبی برای این شهرستان در نظر گرفته شده که با عنایت به برخی از محدودیت های مالی و اعتباری دولت، چنین افزایشی شایسته و قابل توجه به نظر می رسد.

وی افزود: با برآوردها و ارزیابی های که انجام شده، اعتبارات تملک و دارایی این شهرستان با رشد ۳۷ درصدی همراه شده که گامی سازنده و مطلوب برای آبادانی و پیشرفت ملارد محسوب می شود.

فرماندار ملارد عنوان کرد: بُرِش های شهرستانی که در حوزه اعتبارات به ملارد تخصیص یافته در ابعاد گوناگون و بویژه در حوزه روستایی با رشد و افزایش چشمگیری همراه بوده که چنین موفقیتی موید نگاه ویژه دولت به توسعه روستایی است.

خطیبی گفت: تلاش می کنیم با لحاظ کردن آمایش سرزمینی و عدالت جغرافیایی در قالبی متوازن، توسعه امکانات بر اساس نیازسنجی های انجام شده، پیگیری شود.

وی در خاتمه یادآور شد: امیدواریم دستگاه های شهرستانی نیز برای اجرای طرح های از پیش طراحی شده در این منطقه، با رایزنی و تعامل موثر و سازنده با ادارات کل متبوع، نسبت به جذب حداکثری اعتبارات، اقدامات و تلاش لازم را لحاظ کنند که ثمره آن در رشد و آبادانی مضاعف شهرستان ملارد ملموس و کارآمد خواهد بود.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.