ایجاد در آمدهای پایدار در اولویت شورای شهر شهریار

ایجاد در آمدهای پایدار در اولویت شورای شهر شهریار

شهریار-عضو شورای اسلامی شهریار گفت:ایجاد درآمدهای پایدار یکی از مولفه های اساسی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود که برای حصول آن، با جدیت تلاش خواهیم کرد.
علیرضا رضایت ، با اشاره به ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راهی جامع در پیمایش مسیر پیشرفت، توسعه و آبادانی اظهار داشت:بدون تردید هر آنچه به توفیقات بیشتری در این عرصه نائل شویم، امکان تحقق توسعه پایدار به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:تأمین درآمدهای پایدار در حوزه شهری، یکی از مولفه های اساسی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

وی افزود:در طول سال های اخیر به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن، شهرداری های کشور از لحاظ اعتباراتی و درآمدی با چالش های متعدد و انبوهی مواجه شده اند که شهرداری شهریار نیز از این چالش مصون نبوده است.

رضایت گفت:راهکار برون رفت از چنین نارسایی هایی، به تأمین درآمدهای پایدار شهری معطوف می شود و با تکیه بر چنین دستور کاری می توان بنیه مالی و اقتصادی شهرداری را تقویت کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:بودجه و اعتبارات تعیین شده برای شهرداری شهریار، قریب به ۲۷۰ میلیارد تومان برآورد می شود که با کسر روزهای تعطیل سال، به صورت میانگین باید روزانه یک میلیارد تومان درآمد برای حوزه مدیریت شهری این خطه کسب و تأمین شود که در مقام عمل، تحقق قطعی آن بسیار دشوار به نظر می رسد.

وی در خاتمه یادآور شد:یکی دیگر از اولویت های ما در این حوزه به کاهش هزینه ها و مخارج جاری شهرداری معطوف می شود که  تلاش می کنیم حتی المقدور با پرهیز از هزینه کردهای غیر ضروری، کاستی های مالی و اعتباراتی را پوشش دهیم.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.