روستاهای شهرستان ملارد در گستره زراعت

روستاهای شهرستان ملارد در گستره زراعت

احمد امینی  با اشاره به نقش برجسته و تعیین کننده زراعت و تولیدات در پهنه زارع و باغی ویلایی در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارتقای خودکفایی کشور اظهار داشت:در این وسط نقش روستاها در تحقق اهداف مربوطه بسیار تعیین کننده و دارای اهمیت محسوب می شود.

نایب سرپرست شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:روستاهای این منطقه در دو تقسیم ملارد مرکزی و صفادشت در عرصه زراعت نقش آفرینی می کنند که هر کدام از مناطق اشاره شده، به مناسبت شرایطی که از آن برخوردارند از استعدادها و ظرفیت های متنوع و متعددی مستفیض هستند.

وی افزود:به عنوان مثال در ناحیه قشلاق(بخش مرکزی)، تربیت قارچ از گنجایش های اخص ای است که علاوه بر برپایی فرصت های شغلی، گویه درآمدی مطلوبی برای روستانشینان نقطه مذکور به شمار می رود.

امینی گفت:در روستاهای محدوده اختر آباد به عنوان بزرگترین دهستان کشور نیز در گستره کاشت زعفران توانمندی  های   قابل توجهی هستی دارد که با اتخاذ تدابیر هوشمندانه می توان از منظر اقتصادی و خودکفایی در عرصه شهرستانی و استانی به توفیقات لایق ای نائل شد.

نایب سرپرست شورای اسلامی شهرستان قدس عنوان کرد:باغات دسته مرکزی ملارد از دید تولیدات باغی و میوه های مرغوب از زمره مناطقی به احصاییه می رود که در برخی از محصولات خاص، شهره و اسم آور هستند.

وی افزود:گوجه سبز و زردآلوی روستای بارو نیز از مثال تولیدات شهرستانی باغ ویلاهای ملارد وشهریار به شمار می رود که نه تنها در غرب استان تهران مطرح بوده بلکه صادرات آن به مناطق بعید دست موید مرغوبیت و کیفیت اخص ای است که تولیدات باغی، غربی ترین شهرستان فرمانروایی طهران را از شرایط ویژه و اخص ای برخوردار کرده است.

امینی یادآور شد:حلقه مکمل ارتقای ظرفیت های تولیدی در این شهرستان به پشتیبانی و پشتیبانی از زارعان و باغداران معطوف می شود و بدون تردید هر آنچه در این عرصه کوشش و کوشش بیشتری در جنبه های حمایتی لحاظ شود، به همان میزان رونق، شکوفایی و توسعه افزون تری را در این خصوص شاهد خواهیم بود.