تاکتیک دوم در عرضه مسکن

تاکتیک دوم در عرضه مسکن

تاکتیک جدید عرضه مسکن که از اواخر سال ماضی با عملیات «انتقال سرمایه به ساختمان‌های نیمه‌تمام و تبدیل آن به ساختمان‌های تکمیل شده و آماده فروش» آغاز شده بود، با اقدام دوم سرمایه‌گذاران ساختمانی در روزهای بازپسین در حال شتاب‌گیری است. به گزارش «دنیای اقتصاد»،حرکت اولیه انتقال سرمایه و جنب و جوش در بازار ساختمان‌های نیمه‌تمام از اواخر سنه ماضی با آخرحبس پول در ساختمان‌های نیمه‌کاره و رغبت مجدد سازنده‌ها به انجام واحدهای ناتمام، آغاز شد.


سازندگان با مشاهده اتمام دوره رکوددر بازار داد و ستدها مسکن و قرار گرفتن بازار خرید ملک در فاز پیش‌رونق مصمم به تکمیل واحدهای نیمه‌تمام خود و عرضه تدریجی آنها به بازار مسکن، مقارن با شروع دوره رونق معاملات در اواخر سنه گذشته، نخستین تاکتیک جدید عرضه مسکن را در پیش گرفتند. نشانه این تاکتیک جدید خویش را در شکل تفریق حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام –معادل 12 درصد در سال گذشته –نشان داد.در ماه‌های ماضی از سال 95 هم اگرچه حجم صدور پروانه‌های ساختمانی کماکان شیب منفی داشت اما آمارهای مربوط به حجم تسهیلات پرداختی به سازندگان مسکن از جانب بانک عامل دسته مسکن نشان می‌دهد حضور سازندگان در بازار ساخت و ساز بیشتر از سنه پیش شده است. شمار تسهیلات پرداختی به تقسیم ساخت‌وساز مسکن طی ماه‌های تازه دست‌کم به میزان 50 درصد در مقایسه با مدت همانند سال گذشته، رشد کرده است.

این در حالی است که با توجه به آمارهای موجود از حجم ساخت و سازهای جدید، حضور بیشتر سازندگان در عرصه ساخت مسکن هم‌اکنون اغلب معطوف به بازار تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و نیمه‌تمام است و عمده این تسهیلات صرف انجام این واحدها شده است و نه ساخت و سازهای جدید. هرچند در بهار امسال رکود ساخت و ساز به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری سازنده‌ها، به بالاترین حد خویش طی سه سنه تازه رسید، ولی در همین فصل به‌رغم کاهش 4/ 6درصدی حجم «کل» سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و وانگهی تفریق 5/ 14 درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های «جدید»، سرمایه‌های زندانی در ساختمان‌های «نیمه‌کاره»، 4/ 7 درصد ناچیز شد که این رویداد به معنای تمرکز دوباره سازنده‌ها بر تکمیل واحدهای نیمه‌کاره به هدف عرضه سریع این واحدها به بازار درخواست است.


اقدام دوم سازنده‌ها برای عرضه

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در روزهای تازه با ورود تاکتیک دوم سازندگان به بازار عرضه مسکن، پروسه تکمیل و اتمام واحدهای نیمه‌کاره شتاب اکثریت به خویش گرفته است. هم‌اکنون سازندگان مسکن شهر طهران در مناطق گوناگون پایتخت به دو بخش بخش می‌شوند، برخی از این سازندگان که بیشتر در قالب سازندگان «پرساخت» و حرفه‌ای در بازار ساخت مسکن فعال هستند، هم‌اکنون با گرفتن تسهیلات ساخت و به امید عرضه واحدهای جدید در دوره رونق، عملیات تکمیل مجتمع‌های مسکونی نیمه‌تمام خود را آغاز کرده‌اند. این در حالی است که بعضی سایر از متفرقه‌سازها و افرادی که عمده فعالیت‌های ساختمانی آنها بر حسب منافع برآمده از ساخت مسکن در دوره رونق تعریف می‌شود، هم‌اکنون در کنار بازار معاملات ملک، بازار جدیدی برپایی کرده‌اند که در این بازار هر دو سمت معامله، «سازنده» هستند. این گروه از سازندگان هم‌اکنون مجتمع‌های مسکونی نیمه‌تمام خویش را به‌ص