توسعه زیرساخت های فرهنگی و ورزشی در نخستینگی

توسعه زیرساخت های فرهنگی و ورزشی در نخستینگی

محمد قادری تفرشی  با اشاره به نقش برجسته تعلیم و پرورش در گسترش فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار داشت:بدون گمان اصلی ترین فرمان شغل و قصد نهاد تعلیم و تربیت مملکت نیز بر این امر خطیر برقرار است و آموزش و تربیت ملارد به تأسی از این ضرورت و اولویت لحاظ شده، از هیچ اقدام سازنده ای برای حصول هر چه شایسته تر این سوژه در شهرستان مذکور، دریغ نخواهد کرد.

مدیر تعلیم و پرورش ملارد عنوان کرد:خوشبختانه استعدادها و توانمندی های نهفته ای در جامعه دانش آموزی این شهرستان وجود دارد که کسب رتبه های برتر کشوری، بین المللی و استانی در طول دو سنه گذشته موید صحت این ادعا است.

وی افزود:یکی از الزامات تحقق اهداف از قبل تعیین شده در این عرصه(توسعه فرهنگی) به تأمین و تقویت امکانات و زیرساخت ها معطوف می شود که علیرغم کاستی ها و محدودیت های مالی واعتباری با همگرایی، هم افزایی و برنامه ریزی و هدف گذاری هوشمندانه تعریف شده، به توفیقات بسیار ارزنده ای در این باره نائل شده ایم.

تفرشی عنوان کرد:بهره برداری از اولین دبیرستان تخصصی ورزشی در مملکت موسوم به المپیک ۲۰۲۰به عنوان پایگاهی برای تربیت ورزش قهرمانی از مثال موفقیت هایی است که در این شهرستان حاصل شد و در درازا دو سال گذشته شاهد فعالیت های بسیار لایق ای در این گستره بوده ایم که بدون تردید ثمرات و نتایج دلخواه آن بعدها بیش از قبل نمود پیدا خواهد کرد.

وی افزود:بهره برداری از نخستین خانه تنیس شهرستان ملارد، اولین دارالقرآن تخصصی، نخستین خانه کاراته، زورخانه و تحقیق سرای ادب آموزی ملارد از نمونه توفیقات و اقداماتی به آمار می رود که با کوشش و همت مضاعف طی ماه های ماضی حاصل شده است.

مدیر تعلیم و تربیت ملارد یادآور شد:با عنایت به برنامه ریزی و تدابیر لحاظ شده، روند رو به رشد اشاره شده در آینده نیز ادامه خواهد داشت و بدون دودلی با همکاری هر چه بیشتر خیرین در دامنه های گوناگونِ فرهنگی، آموزشی و ورزشی و همکاری اولیا ادب آموزان، ضریب ارتقا امکانات و زیرساخت ها در شهرستان ملارد با افزایش هر چه اکثریت همراه خواهد شد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.