استاندارد بودن یک ساختمان

استاندارد بودن یک ساختمان

احمد کرمی روز سه شنبه  اظهار کرد: افزایش سطح اطلاعات عمومی ملت در این زمینه یکی از نیازهای ضروری استان و حتی کشور است چرا که میزان افزایش فرهنگ و مطالبه گری ملت ارتباط تقریبا  و مستقیمی با تفریق مخاطرات و آسیب های برآمده از بلایای طبیعی دارد.
وی افزود: ملت باید همان اندازه که به زبیایی و ساختار فیزیکی و ظاهری یک بنا اهمیت می دهند باید به گونه مصالح، طراحی، نظارت در ساخت و ساز، نحوه اجرا و برپایی ساختمان نیز دقت عقیده داشته باشند و ایمنی یک بنا را به دیگر فاکتورها و خاصیت های آن ساختمان ترجیح دهند.
کرمی گفت: همچنین به واسطه اینکه ایران یگانه از کشورهای حادثه خیز است باید آستانه بردباری و توان آوری مردم نسبت به حوادث افزایش یابد و با بالا رفتن تاب آوری و بردباری مردم در هنگام بروز رخدادهای طبیعی همانند سیل و زلزله می تاب با تسریع در کنترل وضع به وجود آمده، اوضاع را به واقعیت مدیریت کرد.
وی یادآور شد: مردم و مسئولان باید با شناخت نسبت به گزند ها و بلایای طبیعی و نیازهای جامعه برای مقابله و تفریق حوادث برآمده از این اتفاقات آگاهی و علم خویش را افزایش دهند و مطابق با ادب مدرن پیش بروند.
وی گفت: احد از مهمترین خلاء های موجود در اجتماع ما عدم استفاده از بیمه و مزایای بیمه از سوی ملت است که در این امتداد آنها ساختمان های خود را در برابر حوادث و رخدادهای غیر مترقبه و اتفاقاً بیمه نمی کنند و در ضمن کمپانی ها و موسسه های بیمه گذار نیز باید در ساختار خدمات رسانی خویش تغییراتی برپایی کنند.
کرمی پیشنهاد کرد: با پروا به اینکه ایران کشوری حادثه خیز است بهتر اینکه گردآوری و جاسازی اطلس جامع مخاطرات مملکت با در عقیده اخذ بلایا و حوادث در دستورکار مجلس، دولت و دستگاه های پیوسته پیمان بگیرد لغایت از راه این اطلس راهکارها برای مهار و رویارویی با چالش های طبیعی مشخص و تعیین شود.
وی افزود: در کشوری چون ژاپن که سرزمینی زلزله خیز است نزاکت و توانمندی با هم تلفیق شده و با ساخت و سازهای ایمن سطح مخاطره های برآمده از زلزله با سپریدن اقدام های پیشگیرانه تفریق یافته است و در کشور ایران نیز باید طاقت انسانی و ادب را تلفیق و آسیب های برآمده از حوادث طبیعی را به بی گمان قابل توجهی کاهش داد بیش از 70 درصد کانونهای جمعیتی کشور در مناطق شهری است که افزون بر 77 درصد مناطق شهری در نقاطی با خطر نسبی زمین لرزه بالا قرار دارند و 35 درصد از مناطق شهری در محل سیلاب ها جانمایی شده اند که وقوع سیل یا زلزله در این کانون های جمعیتی می تواند فاجعه باریکلا شود.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.