روی زشت‌تر چهره فقر

روی زشت‌تر چهره فقر

- این روزها ماجرای دردناک گورخواب‌ها و مصائب‌شان، احساسات عمومی جامعه را به شدت جریحه‌دار کرده است، در این وسط نکته درخور توجه و به عبارتی آزاردهنده سایر این است که رسانه‌ای شدن گورخواب‌ها، قله کوه بزرگی از تهیدستی- نداری است که چهره قبیح خود را نشان داده است، آنچه در نصیرآباد شهریار، پرده‌برداری شد، همه ابعاد و عوالم فقر نیست و فاجعه عمیق‌تر متعلق به چیزی است که در پایین پوست شهرهای کشورمان، خیزش دارد تا به حال هم تدبیری قاطع برای مهار و بهبود آن اندیشیده نشده و متاسفانه طرح و برنامه‌ای جامع و کارآمد برای تقابل با این پدیده شوم در آینده هم به چشم نمی‌خورد.

به این ترتیب، مهم ترین و بدیهی‌ترین پرسشی که در این وضعیت به ذهن متبادر می‌شود، این است که عامل یا عوامل اصلی این شرایط چیست. بدون شک، پدید آمدن این فاجعه شغل دیروز و امروز نیست بلکه به کل توجه و مساهمت‌ها به‌جای پروا به دلیل بروز فقر به معلول بوده است. پس اگر بگوییم همه در بروز این شرایط مسوول بوده‌اند، خطا نگفته‌ایم.

یادمان نرود انقلاب اسلامی در بهمن 1357 با قصد ریشه‌کن کردن تهیدستی- نداری و تحقق عدالت شکل گرفت و به پیروزی رسید. حال پس از سال‌ها از آن انقلاب آرمانی که پیمان بود به تضاد‌های طبقاتی سرانجام دهد، چهره‌ای از تهیدستی- نداری رخ می‌نماید که چه بسا به ذهن ملت خطور نمی‌کرد. اگر طی همه این سال‌ها به جای سیاه‌چاله اختلاس‌ها و دیگر زد و بند‌های پرابهام و غیرشفاف مالی، پول چند بشکه نفت خرج ساخت گرمخانه‌های عمومی و دیگر امکانات رفاهی می‌شد، چه‌بسا امروز کارتن‌خوابی و گورخوابی این‌گونه احساسات عمومی را جریحه‌دار نمی‌کرد.

ماجرای اسفبار گور‌خواب‌ها صرف یک حقیقت است که انکار آن غیرممکن است و اثبات آن نیازمند آموزه‌های مارکس و انگلس نیست فلذا گزارش‌های واقعی از این دست نباید متضمن این انگار شود که جریانی می‌خواهد سناریوی سیاه‌نمایی عملکرد مسوولان را در افکار عمومی مهندسی کند.

کسی ادعا نمی‌کند که نباید فقر و فقیری در کشور وجود داشته باشد، کسی هم مدعی نیست که مثلا در آمریکا، فرانسه و انگلستان بی‌خانمان و کارتن‌خوابی هستی ندارد اما اینکه بی‌خانمانی در ایران آن هم با امکانات تعجب‌برانگیز، اسفبار و درد‌آور است.

در چنین شرایطی، دغدغه آرمان خواهانه این است که مسوولان مملکت باید در میانی این همه دلمشغولی‌های سیاسی، جناحی و داخلی و خارجی، توجه به معیشت مردم و تفریق فقر در جامعه را هم در زمره اولویت‌هایشان قرار دهند چراکه تهیدستی- نداری بیش از آنچه امروز رخ نموده، در حال اشاعه است.