13200 مترمربع مترمربع از زمین ها ...؟

13200 مترمربع مترمربع از زمین ها ...؟

سید علی عظیمی رئیس گردانیدن منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد با بیان این مطلب گفت :این اراضی که شماری کسان سودجو تصرف ، قطعه بندی و دیوارکشی کرده بودند با دنبال بموقع مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و فرمان دادستان این شهرستان از ید متصرفین خارج و به دولت بازگردانده شد.

عظیمی خاطرنشان کرد : دیوارکشی ها و بناهای احداث شده قلع و قمع شد و کسان خاطی جهت پیگرد قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

به نقل از  پایگاه آگاهی رسانی اداره همه منابع طبیعی و آبخیزداری ایالت طهران سید علی عظیمی، مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد  اظهارداشت: در راستای حفاظت و صیانت از زمین ها ملی و عرصه‌های منابع طبیعی ۱۳۲۰۰ مترمربع اراضی ملی منطقه ورآباد این شهرستان رفع تصرف گردید.

وی با ذکر اینکه اراضی مذکور بدست تعدادی کسان سودجو مورد تصرف پیمان گرفته بود، اضافه کرد: این کسان اقدام به قطعه بندی و دیوارکشی زمین ها فوق نیز کرده بودند که با دنبال به هنگام مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و اجازه دادستان این شهرستان اراضی تصرف شده از ید متصرفین بیرون و به دولت بازگردانده شد.

وی خاطر نشان کرد: دیوارکشی‌ها و بناهای احداث شده  هم قلع و قمع گردید و افراد خاطی جهت پیگرد قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.