سیاست تحریک تقاضای مسکن در دستور پیشه است

سیاست تحریک تقاضای مسکن در دستور پیشه است

حسین عبد تبریزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد شمردن منفی دامنه مسکن را ناظر بر بحث ساختمان دانست و گفت: «بخش مسکن شرایط بدتری دارد و دلیل این جستار به حجم قابل ملاحظه سرمایه گذاری در سنه های 90 الی 92 مفتوح می گردد که چندین مساوی سنه های پیش بوده است.»

وی ادامه داد: «در سال 91، در تهران رقم 230 هزار واحد مسکونی فرمان دریافت کرده اند که تامین کننده مسکن جدید برای یک میلیون نفر است؛ در سال های تازه رشد جمعیت در سال های آغازین دهه 90 را شاهد نیستیم و این میزان در تهران در طول سال به یک درصد می رسد.»

تبریزی بار دیگر به احصاء منفی دامنه مسکن اشاره کرد و گفت: «سرمایه گذاری ها مبتنی بر برپایی واحدهای تجاری اداری و گران بها بوده و رشد منفی مسکن، در جهت عکس رشد بازار نفت مملکت است.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «به دلیل ساخت و سازها در سنه های 90 به بعد، پایه ی بالا، رقمی منفی را نشانه می دهد اما به دلیل رکود فعلی بازار مسکن، طی سنه های آینده ارقام پایه مجددا مثبت خواهد شد.»

تبریزی درباره تصمیمات آینده وزارت راه و شهرسازی ذکر کرد: «سیاست گذاری وزارتخانه مربوط به سفته بازی نیست و وزارت راه به تعقیب برپایی رونق سال های دهه 80 نیست تا نیازمندان واحدهای مسکونی ، قدرت خرید خود را از دست ندهند.»

وی با ذکر اینکه وزارت گذرگاه و شهرسازی به دنبال کسب و کار و سرمایه گذاری در حوزه مسکن نیست، ادامه داد: «وزارتخانه در جهت تقویت مصرفی بودن مسکن کوشش می کند و ارائه وام و تسهیلات در دوسه سنه تازه کمک نکویی و شایانی در این راستا بوده است.»

تبریزی پذیرفتن داشت: «آمار تقاضای وام در حال رشد است و پرداخت وام به متقاضیان ظرف شش ماه عملیاتی می شود؛ بانک مسکن نیز امکانات پرداخت تسهیلات را داراست.»

وی اضافه کرد: «با پرداخت تسهیلات، نباید بها مسکن افزایش پیدا کند و طبیعی است زوج های جوان بدون تسهیلات توانا به خرید مسکن نیستند؛ ضمن اینکه اقساط نیز باید قابل پرداخت باشد!»

تبریزی گفت: «هم اینک که در حال تحریک درخواست برای مصرفی شدن مسکن هستیم، باید عرضه نیز افزایش یابد و سیاستی اتخاذ شود لغایت حوزه عرضه نیز رونق پیدا کند.»

مشاور وزیر گذرگاه و شهرسازی در واپسین،انجام اظهار کرد: «عرضه واحدهای گران و میانی قیمت مسئله اصلی نیست؛ چراکه خانه های خالی بسیاری موجود است و تسهیلات فعلی نیز پسندیده خرید واحدهای گران بها نیست.»

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.