توسعه ترابری برون شهری در شهرستان ملارد ضروری است

توسعه ترابری برون شهری در شهرستان ملارد ضروری است

بهمن خطیبی  با اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده حمل ونقل در تحقق توسعه استوار اظهار داشت:شهرستان ملارد با نرخ رشد جمعیتی بیش از چهار درصد از نمونه مناطقی به آمار می رود که گسترش زیرساخت ها و امکانات، همسان و متناسبِ با رشد و افزایش جمعیت در آن ضروری است.

فرماندار ملارد عنوان کرد: با عنایت به مهاجرپذیری این شهرستان و برپایی فزاینده جمعیت در این خطه از غرب ایالت تهران، می طاقت از ملارد به عنوان احد از شهرهای خوابگاهی یاد کرد که حجم ترددهای روزانه آن به پایتخت زیاد بسیار است.

وی افزود:با چنین اوصافی، رفع گره های ترافیکی و توسعه ناوگان ترابری در قالب ریلی و مترو از ضرورت های اجتناب ناپذیر این شهرستان به شمار می رود.

خطیبی گفت:امیدواریم با افتتاح های مالی و اعتباراتی که به تدریج پژوهنده می شود، امکانات زیرساختی در این عرصه با ارتقا و تقویت هر چه بیشتری همراه شود.

فرماندار ملارد عنوان کرد:همجواری با استان البرز، وجود مراکز انبوه صنعتی و تولیدی، ظرفیت های زراعی و کشاورزی، مراکز تربیت دام، طیور و تولید تخم مرغ، کیفیت زیاد دلخواه قارچ تولیدی در این شهرستان، برخورداری از پهنه منابع طبیعی وسیع و مفصل و تقرب به فرودگاه مهر آباد، امام خمینی(ره) و پیام، از ویژگی های منحصر به فردی به شمار می رود که اعتبار خاصی به منطقه یادشده در غرب فرمانروایی طهران بخشیده است.

وی یادآور شد:تلاش می نماییم با همدلی و همزبانی بسیار موثر و سازنده ای که در شهرستان ملارد هستی دارد و در ضمن عنایت ویژه ای که مسئولان استانی و کشوری به این منطقه لحاظ می کنند، اقدامات کارساز و مطلوب تری در راستای پیشرفت و شکوفایی هر چه اغلب این محدوده از ایالت طهران عملیاتی شود.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.