بافت قدیمی تهران به کانون...

بافت قدیمی تهران به کانون...

ارائه مشوق های ساخت و ساز، از ابتدای امسال موجب شد تا بسیاری از کارشناسان اظهار خوشبینی کنند که مناطق مرکزی طهران به علت هستی بافت مستهلک و ویژگی هایی که دارد به کانون ساخت مسکن ارزان‌ قیمت در بازار مسکن پایتخت تبدیل شود. با این حال به دلیل هستی چهار راهبند در راه پیوندیدن سرمایه‌گذاران به محرک‌های تدارک دیده شده ساخت‌وساز در بافت فرسوده، از رشد مورد انتظار برخوردار نشد.

 آمارهای رسمی از روند صدور پروانه‌های ساختمانی از ابتدای سال جاری در محدوده بافت مستهلک مشخص می‌کند: در ماه‌های گذشتهاز امسال میزان رشد تیراژ ساخت مسکن در بافت مستهلک به مراتب کمتر از رشد ساخت‌وساز در همه پایتخت است. به این ترتیب این مناطق نمی توانند در فاز رونق، با بازار مسکن همراه شوند.

یکی از عوامل جذاب کننده سرمایه گذاری در بافت های مستهلک برای سازندگان ، پرداخت وام 4 درصدی با سقف 50 میلیون تومان به سازنده‌ها برای نوسازی بافت فرسوده است. ارائه وام ساخت‌وساز مسکن با فایده 4 درصد از زمان طرح مسکن مهر به پس سابقه نداشته است. تصویب این وام در اواخر سال گذشته برای پرداخت در بافت مستهلک باعث شده در نیمه نخست سال جاری سازنده‌ها به امید دریافت این وام نسبت به گرفتن فرمان ساختمانی با تیراژی بیش از سال اخیر اقدام کنند اما پیمان شکنی در پرداخت وام 4 درصدی و ارائه تسهیلات با نرخ فایده 18 درصد در عمل، در حال حاضر نشانه معکوسی بر رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در هسته مستهلک پایتخت گذاشته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد: تابستان سال جاری تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده نسبت به تابستان سال گذشته 20 درصد رشد داشت. کارشناسان شهری معتقدند این رشد تیراژ واحدهای مسکونی در ابتدای سال به دلیل برداشت اولیه سازنده‌ها از دسترسی آسان به وام 4 درصدی بود اما بعد از آنکه سازنده‌هایی که پروژه‌ها را به مرحله نخست گرفتن وام رساندند با مراجعه به بانک با روشنگری حاضر نبودن یارانه نرخ سود مواجه شدند روند رشد سرمایه‌گذاری در بافت مستهلک در ماه‌های پسین به حالت کما رفت.

گزارش رسمی سازمان نوسازی شهر تهران در ارتباط با چهار مانه موجود در گذرگاه کاربرد سرمایه‌گذاران ساختمانی از محرک‌های تدارک دیده شده در بافت فرسوده نشان می‌دهد: در حال آماده بوروکراسی و کاغذ بازی برای پرداخت تسهیلات، عدم تامین سوبسید نرخ سود وام نوسازی، رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت مرحله‌ای اقساط وام نوسازی و در ضمن پخش نامتعادل استانی وام نوسازی چهار مانعی هستند که امکان رشد تیراژ ساخت‌و‌ساز در بافت فرسوده را به رغم هستی محرک‌های نوسازی سلب کرده‌اند. همان‌طور که در بین 6 خاصیت بافت فرسوده، وام نوسازی با مجموع پنج خاصیت چشم وهمچشمی می‌کند در بین موانع چهارگانه نیز راهبند مربوط به سوبسید بیشترین نیروی دافعه را برای جذب سازنده‌ها در بافت فرسوده به وجود آورده است.

طبق مصوبه دولت، بهره همه کشور 55 هزار فقره وام نوسازی است. در ضمن در توافق به عمل آمده بنا بود سازمان برنامه و بودجه معادل 200