مسکن گران نمی‌شود

مسکن گران نمی‌شود

بعضی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پایان رکود بخش مسکن با جهش یکباره قیمت‌ها همراه است. جهشی که در دهه‌های گذشته در دسته مسکن اتفاق افتاد و باعث شد بسیاری از خانه‌دارها دلشاد شوند و بی‌خانه‌ها در حسرت داشتن حتی یک سرپناه کوچک در شهرهای بزرگ مملکت تا سال‌ها اندر خم کوچه‌های وام و پس‌انداز سرگردان بمانند.

تحلیل کارشناسان از گرانی اتفاقی مسکن در حالی انجام می‌شود که این روزها افزایش تعداد معاملات ساختمانی‌ها را کمی به خروج از رکود امیدوار کرده است.

محمد امیرزاده عضو هیئت نمایندگان اتاق طهران و از فعالان صنعت ساختمان در گفت‌وگو با سایت اتاق تهران دراین باره  گفت: رونق ‌بخش مسکن بستگی به رونق بازار دارد. زمانی که گردش پول در جامعه شدت بگیرد و پول در دست عامه ملت بسیار شود، رونق هم به سراغ دسته مسکن می‌آید. تا زمانی که متقاضیان مسکن پولی در دست ندارند که بتوانند مسکن بخرند، رکود این بخش پیوسته ادامه دارد. اگر گردش پول در کشور قوت بگیرد، این مسئله بر دسته مسکن هم تأثیرگذار است.

عضو هیئت نمایندگان اطاق تهران دراین‌باره که آیا خروج مسکن در سال‌های آینده با افزایش قیمت فزاینده انجام می‌شود گفت: افزایش ناگهانی قیمت مسکن پس از طی دوره رکود اتفاق نمی‌افتد. در دهه‌های گذشته افزایش یکباره قیمت مسکن به دلایلی مرتبط بود که این انگیزه ها سایر تکرار نمی‌شود.

امیرزاده در تحلیل این مسئله که چرا رکود کنونی مسکن با افزایش قیمت اتفاقاً ساختمان به واپسین،انجام نمی‌رسد گفت: جمعیت مملکت روند افزایشی ندارد مهاجرت‌هایی که در ابعاد گسترده در دهه اول و دوم پس از انقلاب به شهرهای بزرگ اتمام شد، دیگر رویداد نمی‌افتد. از جانب سایر توان مالی لازم در اقشار مختلف جامعه برای خرید مسکن هستی ندارد و از جانب دیگر تقسیم نیازمند به مسکن ارزان‌قیمت با پروا به عرضه مسکن مهر تا حدودی این احتیاج مرتفع شده است، درنتیجه خفقان روی بخش متوسط کمتر می‌شود. با توجه به این انگیزه ها به نظر نمی‌رسد که در فرجام رکود کنونی تقسیم مسکن گواه جهش بها باشیم.