مشکلات پیش روی صدور اجازه کسب واحدهای صنفی

مشکلات پیش روی صدور اجازه کسب واحدهای صنفی

علی امیدی سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد در گفتگو با پایگاه خبری اقتدار ملارد با اشاره به مشکلات  اصناف شهرستان ملارد گفت: یکی از مشکلات کبیر در پهنه اصناف شهرستان ملارد پروانه دار کردن واحدهای صنفی بدون پروانه است.
وی افزود: بخشی از مشکلات در حوزه شهرستان مربوط به واحدهایی است که احتمالاً تا امروز به دلایل متنوع پروانه کسب برای آن‌ها صادر نشده است.
امیدی با اشاره به انگیزه ها بروز این مشکلات کالبدشناسی کرد:  بخشی از مشکلات  ما در این گستره مهاجر پذیربودن شهرستان ملارد است. شهرستان ملارد با توجه به نرخ بالای مهاجرت در سطح استان طهران و طبیعتاًدر کشور با مشکلات تراکم واحدهای صنفی فصلی و استیجاری رو بروست. برخی بدون مطالعه اقدام به برپایی و تاسیس واحدهای صنفی می‌کنند که بیشتر آن‌ها نیز به صورت استیجاری هستند.
وی افزود:  این بخشی از مشکلات ما است که به چهره دوره ای واحد صنفی ایجاد شده و دستور دارنمی‌شوند. علت این معضل این است که تا شناسایی انجام شود  و تا واحد صنفی به سمت صدور پروانه هدایت گردد، شخص به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی شغل خود را جمع می‌کند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد اذعان کرد:  به همین دلیل همیشه یک تعداد از واحدهای صنفی در شهرستان هستند که مدام در حال تغییر ماهیت هستند. طی قرار دادی  شش ماهه خواربار فروشی باز می‌شود و لغایت اتحادیه برای صدور دستور کسب و کار اقدام کند، تغییر می‌کند و بالطبع باید اتحادیه دیگری برای صدور دستور وارد مراحل معرفی و صدور شود.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.