400 هزار خانه خالی در تهران!

400 هزار خانه خالی در تهران!

وزیر گذرگاه و شهرسازی در برنامه پیک بامدادی گفت : بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق حیات می کنند و وضع بد مسکن در بسیاری از شهرها بسیار غمگین کننده است.
عباس آخوندی رونق بازار مسکن را در گرو مشارکت سامانه بانکی دانست و گفت : در وزارت مسیر و شهرسازی برای فعال شدن طرح های عمرانی و  بخش مسکن مستقل از سامانه بانکی اصلا نمی توانیم کاری سپریدن دهیم و شدنی نیست.
ولی الله سیف سرپرست همه بانک مرکزی هم درباره پرداخت نکردن وام شصت میلیونی در بانک ها به علت شرایط سختی که بانک مرکزی جلوی راهشان قرار داده است ، می گوید : برخی از بانک ها آخر سنه حسابشان نزد بانک مرکزی قرمز بود ، باید در درجه اول از محل تجهیز منابعشان کسری شان را جبران کنند و طبیعتا بعدا در این مقوله ها می توانند جنبش کنند. 
وی در مورد نرخ هوده وام ها ادامه می دهد: سقف را در این رابطه در سه نقطه برای تهران، شهرهای بالای 200 هزار تن جمعیت و دیگر مناطق 60 و  50 و  40 میلیون تومان درنظر گرفتیم که بدون سپرده گذاری انجام شود و در مرحله فروش اقساطی نرخ 21 درصد است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.