عامل تاخیر رونق مسکن

عامل تاخیر رونق مسکن

 قرار بود سرمایه بانک عامل دسته مسکن با «فروش بخشی از اموال غیرمنقول دولت»، 5 هزار میلیارد تومان و از محل «تسویه بخشی از طلب دولتی بانک»، 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و در مجموع، رقم سرمایه بانک عامل حداقل 4 مساوی شود. عدم پرداخت منابع سرمایه‌ساز، امکان جبران 6 اختلال در تسهیلات مسکن را گرفته است.

‌«انجماد اجرایی» سیاست مصوب برای تامین «سرمایه وام‌ساز» در بخش مسکن، امکان رفع 6 نارسایی بانکی در گذرگاه ورود بازار ملک به فاز رونق را سلب کرده است. مطابق مفاد دو تبصره از بودجه امسال کل کشور، قرار بود سرمایه بانک عامل دسته مسکن با منظور «افزایش توان تسهیلات‌دهی» 3/ 5 برابر شود اما آخر این تبصره‌ها از عملیاتی نشدن برنامه تقویت منابع اولیه وام مسکن داستان دارد. بررسی‌ها از آنچه برای تحرک‌بخشی هدفمند به بازار ملک، در متن قانون بودجه سنه 95 همه مملکت گنجانده شده، حاکی است: دولت دستور داشت طی سال جاری، در گام اول با فروش بخشی از دارایی‌های ملکی وزارت گذرگاه و شهرسازی (اموال غیرمنقول)،‌ میزان سرمایه بانک عامل دسته مسکن را 5 هزار میلیارد تومان افزایش دهد و در گام دوم، از محل یک حساب بانک مرکزی (حساب مازاد برآمده از ارزیابی ناب-سره دارایی بیگانه بانک مرکزی)، 45 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولتی 12 بانک را تسویه کند که بهره بانک عامل بخش مسکن از این گام، 10 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

این دو گام که به ترتیب در قالب تبصره‌های 19 و 35 در بودجه تعریف شده، به پیگیری «اصلاح صورت‌های مالی» و «افزایش نا تسهیلات‌دهی» بانک‌ها است ولی بهره بانک پرداخت‌کننده وام مسکن از این دو تبصره سرمایه‌ساز -که می‌توانست همه سرمایه بانک عامل را به نزدیک 18 هزار میلیارد تومان برساند- لغایت کنون، «صفر» بوده است. کمبود سرمایه کنونی بانک عامل تقسیم مسکن که حدود 3500 میلیارد تومان برآورد می‌شود، سبب شده از یک سو تسهیلات کنونی ساخت و خرید مسکن به‌صورت «ناکافی»، «گران»، «کم ‌تنوع» و البته «زمانبر با درازا انتظار ما فوق نرخ طبیعی»، در کمر بستن متقاضیان و فعالان بازار ملک قرار بگیرد و از جانب دیگر، دامنه پوشش این تقسیم با تسهیلات بانکی، به کمترین کران 10 سنه پسین نزول کند. هر میزان افزایش سرمایه بانک، نیرو تسهیلات‌دهی در دسته مسکن را بر حسب نوع تسهیلات، حدود 5 مساوی افزایش می‌دهد.

در حال آماده دسترسی به تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن -اوراق- از نظر وام‌‌گیرنده‌ها، «پرهزینه» توصیف می‌شود. تسهیلات ارزان‌قیمت مشمول سپرده‌گذاری نیز که علی‌القاعده مساوی ساختاره تعیین شده در صندوق پس‌انداز، باید ظرف یک سال در گزین کردن خانه‌اولی‌ها پیمان بگیرد به دلیل ضعف افراد در عمل به الگوی مصوب سپرده‌گذاری (کف سپرده)، ظرف 18 ماه به ثبت‌نام‌کننده‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، ناکافی بودن سقف تسهیلات برای دسته جمعی از متقاضیان به‌خصوص آن تقسیم از تسهیلاتی که پرداخت آنها در مقطع فعلی می‌تواند بازار را از فاز پیش‌رونق ارتقا دهد، ن